تماس با ما

Contact Us

آدرس:تهران,خیابان ولیعصر,خیابان توانیر,  خیابان نظامی گنجوی,  کوچه چهل شاهد,  پلاک 19

تلفن:     2- 88773861

فاکس:    88794681

پست الکترونیک:   info@farinehtech.com

پروتکل های ارتباطی

ايجاد پشته های مخابراتی

  • پياده سازی پشته های صنعتی (مانند CANOpen , HART , Modbus RTU ) بر روی سکوهای سخت افزاری مختلف
  • پياده سازی پشته های صنعتی مبتنی بر اترنت مانند Modbus/TCP بر روی سکوهای سخت افزاری مختلف
  • توسعه پشته های ارتباطی برای کاربردهای خاص (مانند باس های داخل خودرو و مورد استفاده در حمل و نقل ريلی)
  • توسعه پشته های ارتباط صنعتی بی سيم
  • توسعه پشته های ارتباطی جديد با استفاده از متدولوژی Model Driven فرينه فناور