تماس با ما

Contact Us


 آدرس: تهران , خیابان یوسف آباد , خیابان شصت و هشت , پلاک 8

کد پستی : 1436983481

تلفن: 88042855، 88030736  

فاکس: 88049233

پست الکترونیک: info@farinehtech.com

پروتکل های ارتباطی

ايجاد پشته های مخابراتی

  • پياده سازی پشته های صنعتی (مانند CANOpen , HART , Modbus RTU ) بر روی سکوهای سخت افزاری مختلف
  • پياده سازی پشته های صنعتی مبتنی بر اترنت مانند Modbus/TCP بر روی سکوهای سخت افزاری مختلف
  • توسعه پشته های ارتباطی برای کاربردهای خاص (مانند باس های داخل خودرو و مورد استفاده در حمل و نقل ريلی)
  • توسعه پشته های ارتباط صنعتی بی سيم
  • توسعه پشته های ارتباطی جديد با استفاده از متدولوژی Model Driven فرينه فناور